Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 17 juni, 2022 - 06:22Uppdaterad: fredag, 17 juni, 2022 - 16:02

Pandemins två första år sammanfattades

De två första åren av coronapandemin på Åland har sammanfattats i en rapport.

Rapporten är nästan 100 sidor lång och har sammanställts av landskapsregeringens hälso- och sjukvårdsbyrå, Ålands hälso- och sjukvård och samarbetsgruppen för Ålands pandemihantering. Landskapsläkare Knut Lönnroth koordinerade gruppens arbete och säger att det gått bra när det gäller att minimera sjukdom och dödlighet.

- Vi försöker identifiera framgångsfaktorer och problematisera kring saker som kanske inte varit optimala, säger han.

I rapporten har man bland annat sammanfattat pandemibekämpningsåtgärder och pandemins utveckling på Åland.

-Åland har klarat sig väldigt bra när det gäller att minimera de negativa hälsokonsekvenserna de här första två åren. Det vi behöver titta på är om det kanske under perioder varit lite för hårda tag med restriktioner, för vi vet att de orsakat samhällsskada, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »