Publicerad: fredag, 16 augusti, 2019 - 09:54
  • Som bäst pågår pålningen vid kaj 3 i Västra hamnen. Foto Bjorlin gitech Ab

Pålning kan orsaka oljud

Just nu pågår pålning vid kaj 3 i Västra hamnen i Mariehamn, vilket kan orsaka buller.

Vd: n för Mariehamns hamn Alef Jansson skriver i ett pressmeddelande att pålningen kan väntas vara klar om cirka fyra-fem veckor. Mariehamns hamn har genomfört ljudmätningar som visat att man klarar de krav som miljötillståndet ställer på ljudnivåer.

-Pålningen tar 30-45 minuter per påle och den effektiva ljudtiden är mindre än tre timmar per dag, säger Alef Jansson.

Enligt honom framskrider bygget med kaj 3 bra, projektet väntas vara klart senhösten 2020.