Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 30 april, 2021 - 15:30Uppdaterad: fredag, 30 april, 2021 - 17:25
  • Smittskyddsläkare Tora Woivalin och biträdande avdelningsskötare Mikaela Sjöholm är redo för måndagens start av massvaccinering. Foto: Rasmus Karlsson

På måndag inleds vaccinering i Sviby

Åland ligger bra till med vaccineringstäckningen inför massvaccineringen, säger smittskyddläkare Tora Woivalin. På måndag tar man i bruk lokalerna i Sivby.

Även om vissa områden i landet hunnit längre ned i åldrarna än vad Åland hittills har gjort, så ligger man alltså bra till.

- Jag tycker vi lyckats otroligt bra med att vaccinera de äldre. Det är bara Åland och Vasaregionen som har över 90 procent täckning bland sjuttioplussarna, säger Tora Woivalin.

Om man dock ser på befolkningen som helhet har Åland sjunkit något, vilket exempelvis kan bero på leveranserna.

När massvaccineringen inleds ger Åland Posts lokaler i Jomala, Sviby potentialen att vaccinera över 400 personer per dag, men det faktiska antalet man kan vaccinera är svårt att sia om, eftersom prognoserna kring antalet vaccindoser som kommer till Åland ändras kontinuerligt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »