Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 13 november, 2023 - 06:38Uppdaterad: måndag, 13 november, 2023 - 07:24

Övernattningarna minskade med sju procent

Preliminära siffror visar att övernattningarna på de åländska inkvarteringsanläggningarna minskade med ungefär sju procent högsäsongen maj–september 2023 jämfört med samma period 2022. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. 

Den procentuella nedgången var störst på campingplatserna med 16 procent och gästhemmen, 13 procent. Även stugbyar och hotell hade färre övernattningar än i fjol.

Det var främst de finländska gästernas övernattningar som minskade.

Alla högsäsongsmånader såg en nedgång och störst var tappet i augusti då övernattningarna minskade med tolv procent i relation till samma månad 2022.

Siffrorna är preliminära då de baserar sig enbart på uppgifter från de anläggningar som lämnat information för de aktuella månaderna de jämförda åren. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »