Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 3 april, 2024 - 11:18Uppdaterad: onsdag, 3 april, 2024 - 13:01

Övernattningarna minskade men båtnätterna var fler på Åland under 2023

Antalet övernattningar på inkvarteringsanläggningar minskade under 2023 jämfört med året innan, enligt Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. 

Under 2023 anlände 1,3 miljoner resenärer till Åland, som var sex procent lägre än året innan.  

Övernattningarna minskade på både hotell, gästhem, pensionat, stugbyar och campingplatser. Jämfört med 2019, alltså före pandemin, var dock övernattningarna fler på alla typer av anläggningar förutom stugbyar. Gästhamnarna såg en ökning av antalet båtnätter med 10 procent jämfört med 2022, där ökningen går att se både i skärgården och på fasta Åland.  

Enligt Åsub anlände det 200 000 inkvarteringsgäster från över 90 länder till Åland under 2023. Majoriteten av dessa var finländare, följt av svenskar som stod för en tredjedel av inkvarteringarna. Under fjolåret låg snittet på 2,1 övernattningar per gäst.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »