Publicerad: torsdag, 11 juli, 2019 - 15:33
  • Åbo hovrätt fastslår domen. Foto: Markus Koljonen/Wikimedia Commons.

Överklagade våldtäktsdom - hovrätten fastslår nu domen

Hovrätten fastslår tingsrättens fällande dom för en våldtäkt som begicks efter en nyårsfest den 1 januari 2017.

Mannen, som är i dryga 30-års åldern, dömdes i höstas i Ålands tingsrätt till villkorligt fängelse i 1 år och 4 månader samt ett ersättningskrav om 6.000 euro för sjukvårdskostnader och lidande. Mannen besvärade sig då till Åbo hovrätt och yrkade på att åtalet om våldtäkt skulle förkastas och att han skulle befrias från ersättningsskyldigheten, eftersom han menade att den målsägande kvinnan hade samtyckt till sexuellt umgänge. Åklagaren framförde dock att den målsägande kvinnan har befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd eftersom hon har varit berusad och sovit under tidpunkten för gärningen och därför inte har kunnat utforma eller uttrycka sin vilja avseende sexuellt umgänge. Mannen har därför haft en utökad skyldighet att försäkra sig om att hans agerande inte kränker målsägandes sexuella självbestämmanderätt.

Hovrätten har tagit emot samma bevisning som tingsrätten och dragit samma slutsatser om händelseförloppet. Hovrätten ser heller ingen orsak att ändra tingsrättens avgörande om tillräknande, straff och ersättning.