Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 1 december, 2022 - 12:50Uppdaterad: torsdag, 1 december, 2022 - 12:50

”Övergångsbestämmelsen är en främmande fågel”

Att använda en så kallad övergångsbestämmelse tills smittskyddsfrågan kan regleras i självstyrelselagen är inte en optimal lösning, men kanske av nöden tvungen.

Det säger landskapsregeringens förvaltningschef John Eriksson. I går berättade Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, medlem i grundlagsutskottet, att utskottet anser att smittskyddet behöver regleras i självstyrelselagen och att det är mycket motiverat att det görs genom en överenskommelseförordning. Löfström sade också att utskottet anser att en kortvarig övergångsbestämmelse kan godkännas med så kallade ”långa tänder”. John Eriksson är inne på samma linje.
- Instrumentet med en övergångsbestämmelse är en främmande fågel för självstyrelsesystemet och det är inte utrett vilka konsekvenser användningen får, säger han, och tillägger att hela självstyrelsesystemet bygger på att riket och Åland kommer överens medan en övergångsbestämmelse är en åtgärd som riket kan besluta om på egen hand.
- Det känns och jag hoppas att det blev den här lösningen av nöden tvungen, annars är det något som på riktigt påverkar relationen mellan riket och Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »