Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 23 juni, 2021 - 13:05Uppdaterad: onsdag, 23 juni, 2021 - 17:23
  • Regnbågslaxar vid tre fiskhållningsplatser ska avlivas. Foto: Pixabay.

Över en halv miljon kilo fisk ska avlivas

En halv miljon kilo regnbågslax ska avlivas vid tre IHN-besmittade fiskhållningsplatser på Åland.

- Det är beklagligt att vi fått in en så allvarlig fisksjukdom i landet och enligt lagen måste fisken slaktas för att förhindra spridning, säger enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu vid Livsmedelsverket.

Enligt henne har Finland drabbats av ett liknande fall en gång tidigare.

- Det var under 2016 och 2017 då sex stycken odlingsplatser drabbades, säger Sirpa Kiviruusu.

Man får fiska och äta fisk som vanligt i området där det finns smitta eftersom IHN-viruset inte smittar människor. Fiskare uppmanas dock att desinfektera sina fiskeredskap om man förflyttar sig från området till ett annat. Observationer av sjuka fiskar bör anmälas till veterinären. Landskapsregeringen övervakar avlivningen av fisk vid de infekterade hållningsplatserna.

Symptomfri fisk av slaktfärdig storlek slaktas för livsmedelsproduktion. Övriga avlivade fiskar nyttjas efter bearbetning till bland annat foder för pälsdjur och framställning av biodiesel eller gödsel.

Efter avlivningen saneras anläggningarna och hålls tömda på fisk i minst sex veckor. Efter saneringen får verksamheten fortsätta, men en förstärkt uppföljning av sjukdomen kommer att pågå i minst två år för att områdets IHN-fria status ska kunna återupptas.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »