Publicerad: fredag, 31 juli, 2020 - 14:07Uppdaterad: fredag, 31 juli, 2020 - 15:13
  • Lennart Johansson. BIlden är tagen vid ett annat tillfälle. Foto: Marika Kvarnström, ÅRTV

Ovanligt många bränder i barkhögar

Under våren och sommaren har brandkåren ryckt ut till Ålands skogsindustrier fyra gånger.

Det brann i barkhögen vid deras anläggning Strömsängarna i Godby, Finström den 20 maj, 11 juli, 22 juli och 30 juli.
Bränderna beror på att de tar hand om mycket Alfridavirke, och från virket som har legat ett tag lossar det mycket bark.

Om barken blir att ligga längre än vanligt ökar också risken för självantändning
 

Ålands Skogsindustriers produktionsingenjör Kjell Silfvernagel säger att de tar problemet på stort allvar och jobbar på att lösa det. På anläggningen håller de på att sålla materialet för att få bort stenar och stora bitar, så att det går att eldas i biopanna.

Räddningschef för räddningsområde Ålands landskommuner Lennart Johansson efterlyser åtgärder som att det ska finnas släckningsutrustning på plats och att personalen ska få kunskap att hantera dessa situationer inom företaget. Vidare säger han att storleken på högen och underlaget den ligger på också är något man borde titta på.