Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 8 september, 2010 - 12:53Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Östersjöfärjor berörs inte<br>av nytt svenskt skeppsregister

9.000 svenska sjömän kan förlora sina jobb om förslagen i en ny statlig utredning blir verklighet. På uppdrag av den svenska regeringen utreds om ett svenskt internationellt skeppsregister ska införas. Det skulle innebära att det blir fritt fram för redare att på svenskregistrerade fartyg säga upp svenska sjömän och i stället anställa personal från låglöneländer. Men detta gäller bara fartyg i fjärrtrafik, inte passagerarfärjorna på Östersjön. Eckerökoncernens personalchef Lasse Karlsson menar att personalen på deras svenskregistrerade färjor inte behöver vara oroliga för sina jobb. -Det är viktigt för oss med svenskspråkig personal eftersom 90 procent av våra kunder kommer från Sverige, säger Lasse Karlsson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »