Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 5 maj, 2017 - 06:28

Osolidariskt lagförslag

Dra tillbaka lagförslaget och ta fram ett nytt landskapsandelssystem! Det skriver kommunstyrelsen i Hammarland i ett utlåtande om landskapsregeringens förslag till nytt landskapsandelssystem.

I utlåtandet sägs att förslaget är osolidariskt och ger Mariehamn och Finström bättre tilldelning än ekonomiskt svagare kommuner. Enligt Hammarland saknas också en bedömning om förslaget säkrar en tillräcklig finansiering för kommunerna att sköta de uppgifter som ålagts dem genom lag.

Om lagen går igenom skulle konsekvenserna för Hammarland bli drygt 380.000 euro mindre i landskapsandelar och ett behov av att höja kommunalskatten med 1,63 procent för att täcka bortfallet.

Kommunerna har tid på sig till måndag att ge utlåtanden om förslaget till lag om nytt landskapsandelssystem som ska träda i kraft i januari nästa år.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »