Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 28 april, 2020 - 13:30Uppdaterad: tisdag, 28 april, 2020 - 14:09
  • Hur åländska jordbruksföretags arbetskraft i sommar ser ut är oklart. Arkivbild

Osäkert om säsongsarbetare kan komma

Åländska jordbruksföretag finns bland de 1.500 som beviljats kvotplatser som berättigar utländsk arbetskraft av Jord- och skogsbruksministeriet, men huruvida säsongsarbetarna kan komma är fortfarande osäkert.

Antalet åländska företag som beviljats en kvotplats vet inte Sue Holmström, vd för Ålands producentförbund, eftersom listan är konfidentiell.

-Men problemet är att få hit arbetskraften. Bara för att man har fått tillståndet betyder det inte att de faktiskt får komma hit. Vi vet ju inte hur länge undantagstillståndet kommer vara, säger hon.

Större delen av säsongsarbetarna i Finland förväntades vara ukrainare samtidigt som tidningen Maaseudun Tulevaisuus har rapporterat om att ukrainska medborgare inte tillåts att lämna landet för säsongsarbete. I vilken grad den förväntade utländska säsongsarbetskraften på Åland utgörs av ukrainare vet inte Holmström.

Hon säger att jordbrukarna just nu har tillräckligt med arbetskraft men att det i samband med skörden kommer att behövas fler.

-Förmodligen kommer det då att behövas arbetare från Finland och Åland.

Hon säger också att många som nu blivit arbetslösa har hört av sig och varit intresserade av arbete inom jordbruket.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »