Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 18 maj, 2022 - 17:25Uppdaterad: onsdag, 18 maj, 2022 - 19:11

Oro inom barnomsorgen då daghemsbygge inte blir av

Barnomsorgschefen i Mariehamn Pamela Sjödahl säger att man från barnomsorgens håll är besviken att det planerade daghemsbygget i Strandnäs fick tummen ned i stadsstyrelsen i måndags på grund av de allt högre byggnadskostnaderna.

- Vi är besvikna, men har också förståelse för att prisbilden har ändrat rätt kraftigt, säger Pamela Sjödahl.

Just nu är 510 barn inskrivna i barnomsorgen, vilket innebär att det finns viss marginal.

- Vi har därför sagt till stadsstyrelsen att det är okej att skjuta fram bygget med ett år, men vi är ändå oroliga för framtiden. Från den första augusti börjar den nya subjektiva rätten till barnomsorg på heltid att gälla för alla. Därför räknar vi med att beläggningen kommer att stiga kraftigt, säger Pamela Sjödahl.

Hon säger att Mariehamn har som princip att inte göra barngrupperna större, för att det är bättre för barnen.

- Men det kan hända att man måste förtäta och sätta fler barn i grupperna med extra personal och börja använda samlingsutrymmen som gymnastiksalar som man tillfälligt kan börja använda, säger Pamela Sjödahl.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »