Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 7 september, 2022 - 15:10Uppdaterad: onsdag, 7 september, 2022 - 15:13
  • Optinova får bygga ut i Godby. Pressbild från arkivet.

Optinova och skogsindustrier får bygglov

Optinova Godby Ab och Ålands skogsindustrier Ab beviljades bygglov för kommande projekt när samhällsnämnden i Finström höll sitt senaste möte.

Optinova har sökt bygglov för om- och tillbyggnad av en produktionshall i Godby. Det handlar om 405 kvadratmeter i två våningar och efter byggnationen utgör byggnaden totalt 1786 kvadratmeter. Byggnaden ska uppföras i stålkonstruktioner med gjuten platta på mark och fasaden utgörs av plåtisolerelement till väggar och tak.

Ålands skogsindustrier i sin tur ansökte om bygglov för att bygga till en virkestork/lagerhall på sin fastighet i Godby. Här är det 129 kvadratmeter i en våning som ska byggas och även här uppförs byggnaden i stålkonstruktioner med gjuten platta på mark. Fasaden utförs av plåtelement.

Både Optinova och skogsindustrier måste påbörja sina byggnadsarbeten inom tre år från det att byggloven vinner laga kraft och byggnaderna ska vara färdiga inom fem år.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »