Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 6 januari, 2022 - 09:30Uppdaterad: torsdag, 6 januari, 2022 - 09:30

Operationer utförs än så länge planenligt

ÅHS operationer fungerar än så länge planenligt. Men det kan komma att ändra ifall personal skulle behövas bättre i någon annan verksamhet.

-Det är begränserade resurser som ska räcka till hela verksamheten, även ÅHS-personal är så klart drabbade av smitta och karantän, sade smittskyddsläkare Tora Woivalin.

Alla ickeakuta vårdbesök på hälsocentralen i Mariehamn avbokats denna vecka till följd av frånvaro av personal och att personal behövs till smittspårning och vaccinering.

-Ingen verksamhet på ÅHS är fredad, från alla verksamheter kan det tas personal för coronabekämpningen om så behövs, sade Tora Woivalin

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »