• Förvaltningssekreterare Anita Husell Karlström, hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen och sekreterarchef Britt Danielsson. Foto: Tomas Tornefjell.
Britt Danielsson på ÅHS berättar att många patienter berättat vad de önskar av framtida vården. Vi hör också Jeanette Pajunen:
Publicerad: fredag, 9 november, 2018 - 15:10, uppdaterad: fredag, 9 november, 2018 - 16:54

Önskemål: Videosamtal och chat i vården

Ålands hälso- och sjukvård har inlett arbetet med att skapa en ny organisationskultur. Projektet inleddes med en utvecklingsdag där man tog fram fem frågor som man jobbat vidare med i olika grupper.

Frågeställningarna handlade om effektivitet, delaktighet i verksamheten, hur man kan jobba mer gränsöverskridande, hur ÅHS vill vi att organisationsstrukturen skall se ut, samt vilken vård man ska erbjuda i framtiden. För att få svar på sina frågor har de olika arbetsgrupperna bland annat pratat med olika företag och organisationer.

Frågan om den framtida vården valde man att försöka få svar på genom att starta en grupp på Facebook. Enligt sekreterarchef Britt Danielsson har många efterfrågat tidsbokning och tillgång till journaler via nätet samt videosamtal och en chatfunktion.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen säger att man har fått många värdefulla synpunkter fråm samtliga arbetsgrupper och hon tror att många av önskemålen kommer att kunna förverkligas.

Fler Nyheter

Peter Hellgren ny vd-ersättare vid Viking line

Vice vd Peter Hellgren blir vd-ersättare vid Viking line istället för Andreas Remmer , som lämnat bolaget. Det skriver Viking line i ett...

Finström sänker skatten

Finströms kommun sänker inkomskatten med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, det beslutade kommunfullmäktige igår.

Brist på praktikplatser stoppar sotarutbildning

Det blir ingen sotarutbildning vid Ålands yrkesgymnasium. Redan 2016 initierade landskapsregeringen en utredning vid Ålands yrkesgymnasium hur en sotarutbildning skulle ordnas. Något som man nu avskriver.

Centrumplanen är klar

Centrumplanen är klar, intervju med Sirkka Wegelius
Fler bostäder och affärslokaler, en strandboulevard i stället för Österleden samt ett parkeringshus ovanpå Select. Det är några av punkterna i Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förslag till delgeneralplan för centrum.

Föglö kommun stöder tunnel

Föglös kommunfullmäktige uttrycker stöd för en tunnel, det beslutades i fullmäktige igår.

Sju anbud på vägstation

Sju anbud har inkommit på Godby vägstation som Landskapet bjudit ut till försäljning via mäklare.

Påpekanden om gc-väg

Det har inkommit påpekanden till landskapsregeringen när det gäller det pågående bygget av en gång- och cykelbana mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Extra färjturer till kommunmöte på Kumlinge

På söndag arrangeras ett öppet möte om kommunindelningsutredningen på Kumlinge. För att de som bor på Enklinge ska kunna delta har landskapsregeringen beslutat om extra färjturer med ms Rosala II.

ÅAB och S-banken samarbetar kring fonder

Ålandsbanken inleder ett samarbete med företaget FIM som förvaltar S-Bankens fonder. Som ett led i samarbetet fusionerar man bland annat fonderna FIM Global och Ålandsbanken premium 100.