Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 16 augusti, 2021 - 13:29Uppdaterad: måndag, 16 augusti, 2021 - 14:45
  • Två värmeböljor i havet har konstaterats i sommar. Foto Malin Henriksson

Onormalt höga vattentemperaturer

Vattentemperaturerna till havs har i sommar varit onormalt höga, uppger Åbo Akademi i ett pressmeddelande.

Två marina värmeböljor har regisrerats utanför Åbo kademis biologiska forskningsstation på Husö. Den ena varade i nio dagar och den andra i 29 dagar.

-Den andra värmeböljan är den längsta som registrerats sedan mätningar inleddes 2005. Den är till och med längre än värmeböljan sommaren 2018, som varade 21 dagar, säger Lucinda Kraufvelin, projektassistent i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi, i pressmeddelandet.

Också ur ett globalt perspektiv är Östersjön ett av de havsområden med snabbast stigande ytvattentemperaturer.

– Ökad variation med intensivare och mer frekvent förekommande extremhändelser kan utgöra ett hot mot arter och ekosystem och förstärka de negativa effekterna av skiftande medelvärden. Marina värmeböljor kan påverka organismers fysiologi, tillväxt, reproduktion och överlevnad, vilket i sin tur kan driva förändringar i artsammansättning och biodiversitet samt ekosystemstruktur och -funktion, säger Christian Pansch-Hattich, biträdande professor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi, i pressmeddelandet.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »