Publicerad: lördag, 9 november, 2019 - 11:18Uppdaterad: lördag, 9 november, 2019 - 11:18
  • Omsorgsförbundet får inte 598.000 för att förverkliga KST. Det behövs specifikationer anser LR. Foto Owe Sjöblom

Omsorgsförbundet får avslag på KST-bidrag

Ålands omsorgsförbund får inte 598.000 euro för att förverkliga kommunernas socialtjänst, KST.

Omsorgsförbundet lämnade in en anhållan till landskapsregeringen i augusti och har landskapsregeringen avslagit ansökan. Motiveringen är att samarbetsstöd endast betalas till kommuner som tillsammans inleder ett samarbetsutvecklande projekt och där samarbetet sker på kommunernas eget initiativ. Därför kan man inte bevilja stöd till arbetet med KST eftersom det är påbjudet i landskapslag. Landskapsregeringen skriver att ansökan är generell och att det behövs specifikationer. En ny mer detaljerad och specificerad ansökan bör lämnas in eftersom det finns pengar för planering av KST i budgetförslaget för 2020.