Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 16 december, 2016 - 08:14
  • Det blev en jämn omröstning när stadsstyrelsen diskuterade om ett flerårigt antimobbningsprogram med mätbara mål borde tas fram. Foto: Ida Jansson.

Omröstning om mobbningsprogram

Ta fram ett flerårigt antimobbningsprogram och presentera det för stadsfullmäktige.

Det förslaget lade socialdemokraterna Sara Kemetter och Tony Wikström fram som alternativ till skrivningen i bildningsnämndens verksamhetsplan om att anti-mobbningsarbetet och dess förebyggande insatser ska betonas i skolorna. Kemetter och Wikströms förslag innebar ett program med mätbara mål och målsättningen skulle vara att eliminera all mobbning i stadens skolor.

Omröstningen på stadsstyrelsemötet i går blev jämn och Erica Sjöström (C) och Anders Holmberg (Ob) stöttade sossarnas förslag. Julia Birney (Lib), Jonny Andersen (Lib), Nina Lindfors (M) och ordföranden Petri Carlsson (M) röstade för stadsdirektörens ursprungliga förslag, och ordförandens röst avgjorde frågan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »