Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 juni, 2022 - 13:17Uppdaterad: fredag, 3 juni, 2022 - 17:10

Omhändertagna hundar återlämnas

De 13 hundar som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, tidigare omhändertagit ska återlämnas.

Hundarna hade omhändertagits den 17 maj efter att man upptäckt flera brister, bland annat grava hygienbrister. Den 23 maj konstaterade ÅMHM att de brister som man sett tidigare var åtgärdade och i beslutet skriver man att förutsättningar för att återlämna hundarna var uppfyllda.

Ägaren ska hämta hundarna inom 15 dagar från delgivningen av beslutet från ÅMHM, annars kan de anses vara övergivna. Ägaren ska också betala tolv euro per hund per dag för dagarna 17 till 23 maj och från den 1 juni fram till att hundarna är upphämtade. Därtill kommer en avgift på 300 euro för handläggning.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »