Publicerad: fredag, 25 september, 2020 - 13:48Uppdaterad: fredag, 25 september, 2020 - 13:48
  • VA-verket bygger om vattenledningar i centrum från och med måndag.

Ombyggnad av vattenledningar

Stadens VA-verk utför en ombyggnad av vatten-och avloppsledningar på Nygatan och Östra Skolgatan.

Arbetet påbörjas from måndag 28 september och beräknas pågå åtminstone fram till årsskiftet. I inledande skede blir Nygatan avstängd för genomfartstrafik på avsnittet Östra Skolgatan – Ålandsvägen, trafik till tomt vid arbetsområdet ska fungera under denna tid, likaså är trottoaren, med kortare undantag, öppen för gångtrafik.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »