Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 30 november, 2022 - 11:33Uppdaterad: onsdag, 30 november, 2022 - 12:38
  • St Göranshemmet kan få en våning till. Arkivbild.

Ombyggnad av äldreboenden på gång i stan

Äldreomsorgsnämnden i Mariehamn godkände på sitt senaste möte förslaget att inleda projektering och ombyggnation av Trobergshemmet och korttidsboendet St. Göranshemmet under det första kvartalet nästa år.

St. Göranshemmet har i dag tolv lägenheter vilket inte täcker upp det nuvarande behovet för korttidsplatser, och målet är att undersöka möjligheten att bygga rum med dubbla platser samt att bygga ett våningsplan till.

Vad gäller Trobergshemmet vill äldreomsorgen effektivisera lokalanvändningen och flytta hela enheten för hemmaboendeservice dit. Man vill också ta Trobergshemmets så kallade döda ytor i användning genom att bygga om dem till nödvändiga kansliutrymmen och möteslokaler.

På mötet godkände nämnden även äldreomsorgssektorns verksamhetsplan för nästa år. I den framgår bland annat att man vill jobba mer med förebyggande insatser och välfärdsteknik samt att man under perioden 2023-25 vill förverkliga ett demenscenter i staden.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »