Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 12 oktober, 2016 - 14:33Uppdaterad: onsdag, 12 oktober, 2016 - 15:09
  • Juristen Trond Hornseth säger att beviskraven är högt ställda för att ingen oskyldig ska dömas. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

Olika bedömning i sexualmål

-Det primära i rättsfall av sexuellt utnyttjande och grovt sexuellt utnyttjande är att målsägande ska ha en trovärdig och detaljerad berättelse som inte innehåller motsägelser och inte ändrar sig över tid.

 Det säger Trond Hornseth, jurist och ofta målsägandebiträde i olika brottmål, med anledning av det fall där hovrätten nyligen friade en 68-årig man för grovt sexuellt utnuttjande av barn. Hornseth var inte målsägandebiträde i just det målet. Hovrätten ansåg att det i det fallet hade krävts relevant indirekt stödbevisning. Det kunde vara att målsägande sökt hjälp efter händelserna, gått i terapi, vittnesmål om måendet och uppträdandet och eventuell diagnos.

-Beviskravet bör vara högt ställt och olika domstolar bedömer bevisningen olika för att domare är olika. Det är principen hellre fria än fälla, där det bör vara ställt utom allt rimligt tvivel att den misstänkte är skyldig, eftersom det vore så allvarligt om en oskyldig blev felaktigt dömd, säger Trond Hornseth.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »