Publicerad: fredag, 31 juli, 2020 - 11:32Uppdaterad: fredag, 31 juli, 2020 - 14:42
  • I Mariehamns centrum har det den senaste tiden iakttagits exkrement från bland annat häst på trottoarer.

Oklart vad som gäller med djuravföring i centrum

Det är oklart vad som gäller kring kvarlämnad avföring från andra djur än hund.

I Mariehamns centrum har det den senaste tiden iakttagits exkrement från bland annat häst på trottoarer samt gång- och cykelbanor, där det inte heller är tillåtet att färdas till häst.

Håkan Lindén, på samhällstekniska avdelningen vid Mariehamns stad, gör tolkningen att ansvaret faller på djurägaren, men tycker att djurägaren även om lagen inte specificerar det, borde städa upp efter djuret.

Polisen säger att det är oklart och att det beror på fall till fall. I lagen finns det inget som specificerar avlägsnande av avföring från annat djur än hund, men i vägtrafiklagens paragraf om hinder på väg kan läsas att inget som kan medföra fara eller olägenhet för trafiken får placeras eller kvarlämnas.