Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 3 mars, 2021 - 11:22Uppdaterad: onsdag, 3 mars, 2021 - 12:40
  • Restaurangverksamhet är åländsk behöriget. Arkivbild.

Oklart om vem som ska bestämma om restauranger

Det är lagtinget som har lagstiftningsbehörigheten när det gäller inkvarterings- och förplägnadsrörelser, men vad som gäller under undantagsförhållanden är oklart då det saknas en reglering i självstyrelselagen. Det här skriver landskapsregeringen i ett svar till riksdagens grundslagsutskott.

Landskapsregeringen påpekar också att Åland inte har hörts i beredningen av propositionen som överlämnats till riksdagen som handlar om att stänga landets alla restauranger i tre veckor.

I utlåtandet konstateras att smittläget på Åland är sådant att behovet att stänga restauranger i tre veckor finns. Det påpekas också att det är viktigt att åländska restaurang- och hotellverksamheter får tillgång till de stöd som motsvarande verksamheter ska få i riket på grund av stängningen och begränsningar i verksamheten.

Landskapsregeringen konstaterar att det är en problematisk juridisk situation som råder då bestämmelser som tas i riket ska gälla även på Åland inom ett område som annars hör till åländsk lagstiftning. Dessa tolkningsproblem och andra oklarheter bör redas ut av berörda ministerier.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »