Publicerad: torsdag, 23 januari, 2020 - 06:16Uppdaterad: torsdag, 23 januari, 2020 - 09:45
  • Infrastrukturdirektör Kai Söderlund berättar att infrastrukturnämnden remitterade ärendet om belysning på strandpromenaden tillbaka till stadsfullmäktige. Foto Ann-Christine Karlsson.

Oklart om belysning till strandpromenaden

Det är än så länge oklart om det i framtiden kan komma belysning till strandpromenaden i Mariehamn.

Ärendet var nyligen upp i infrastrukturnämnden men där beslöt man att återremittera ärendet tillbaka till stadsfullmäktige för att få klara direktiv för vad fullmäktige anser att behöver göras. I stadsfullmäktige har det tidigare uttryckts vitt skilda åsikter i ärendet, allt från att göra promenaden till en fullständig gång- och cykelbana till att bara installera mera belysning.

-Fullmäktige har återremitterat ärendet till nämnden två gånger men det behövs tydliga åtgärdsförslag och pengar till drifts-och investeringskostnader, säger infrastrukturdirektör Kai Söderlund.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »