Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 18 maj, 2022 - 17:21Uppdaterad: onsdag, 18 maj, 2022 - 17:21

Oklart hur kommuner ska ersättas för flyktingkostnader

Det är oklart hur de åländska kommunerna ska kompenseras för de merkostnader som uppstår i och med de ukrainska flyktingarna.

Landskapsregeringen har därför bett Finansministeriet att i skyndsam ordning utreda hur det ska gå till eftersom åländska kommuner inte kan tilldelas statsandelar enligt samma principer som de fastländska.

Anhållan rör specifikt de merkostnader som uppstår inom barnomsorgen och grundskolan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »