Publicerad: torsdag, 9 april, 2020 - 11:48Uppdaterad: torsdag, 9 april, 2020 - 13:02
  • Jordbruket behöver säsongsarbetare men ännu är det oklart hur det ska lösas. Foto Nina Smeds

Oklarheter kring säsongsarbete

Hur behovet av säsongsarbetare för jordbruket ska lösas är ännu oklart.

Jord- och skogsbruksministeriet sände i går en webbenkät till företag inom jord- och skogsbrukssektorn. Syftet är att kartlägga behovet av utländsk säsongsarbetskraft under de kommande två månaderna.

-I morse gick tiden ut för att svara på enkäten, så det var snabba ryck. Det säger Johan Holmqvist, vice ordförande för Ålands producentförbund.

Utgående från enkätsvaren ska det göras en en lista över de företag som kan få anlita någon av de 1 500 utländska säsongsarbetare som kan bli aktuella.

-Det verkar lite med 1500 personer med tanke på att det behövs flera hundra bara för det åländska jordbruket, säger Johan Holmqvist.

Arbetsgivare som vill anlita någon av dessa arbetare måste förbinda sig till THL:s stränga karantäninstruktioner, vilket innebär att säsongsarbetarna måste börja sin vistelse i landet med en 14 dagars karantän.

-Jag tror att intresset för att komma till Åland lär vara ganska lågt om arbetarna måste sitta i karantän utan lön innan de börjar jobba, säger Johan Holmqvist.