Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 15 september, 2023 - 06:30Uppdaterad: fredag, 15 september, 2023 - 09:03
  • Gips sprids ut på en åker. Foto: Tomas Tornefjell
  • Carina Karlsson och Carina Aaltonen från föreningen Rädda Lumparn. Foto: Tomas Tornefjell
  • Alexandra de Haas koordinerar projektet. Foto: Tomas Tornefjell

Ökat intresse för gipsspridning på åkrar

Intresset för att prova gips som jordförbättringsmedel har ökat på Åland.

Hösten 2022 deltog två åländska lantbrukare i det pilotprojekt som finansieras av John Nurminens stiftelse med Rädda Lumparn som koordinerande part.   
Då spreds det gips på sammanlagt tolv hektar på två åkrar i Saltvik och Jomala.  

- Projektet förlängdes ett år och under 2023 deltar sju lantbruksföretag med 35 skiften om 100 hektar, vilket innebär att över 400 ton gips förväntas spridas ut under hösten 2023 i Vårdö, Jomala, Finström, Saltvik och Sund, säger Carina Aaltonen som är ordförande för Rädda Lumparn.  

Huruvida gipsspridningen har någon positiv effekt på skördarnas storlek är lite oklart. Kristoffer Lundberg som driver Gesterby mjölk i Sund hoppas att skörden ska påverkas positivt. 

- Men miljöaspekten är minst lika viktig för mig, säger Kristoffer Lundberg. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »