Publicerad: fredag, 10 juli, 2020 - 06:21Uppdaterad: fredag, 10 juli, 2020 - 11:40
  • E-handeln har ökat under coronapandemin, vilket märks hos Åland post. Foto Johan Ågren

Ökad post till och från privatpersoner

Privat post, till exempel beställningar via e-handel, har ökat under Coronapandemin och dessutom har antalet brevförsändelser varit fler än normalt.

Detta enligt Eivor Granberg vid Åland Post, som också berättar att man märkt av den minskade flygfrakten.

- Folk har postat mer till närområdet än normalt, men transportförbindelserna ute i världen har varit sämre än normalt. Post har som regel gått med passagerarflyg och nu har mycket övergått till vägtransport, säger Eivor Granberg. Att mindre post fraktas med flyg har också påverkat transporttiderna, eftersom flyg är den snabbaste fysiska metoden för posttransport. Hon berättar också att företagens post har minskat under samma period.