Publicerad: fredag, 26 oktober, 2018 - 12:53
  • Vårdös skatt föreslås bli oförändrad nästa år. Arkivfoto.

Oförändrade skattesatser föreslås i Vårdö

Kommunstyrelsen i Vårdö föreslår för fullmäktige att inkomstskatten förblir 19 procent även nästa år. Man föreslår också att fastighetsskattesatserna lämnas oförändrade.

På styrelsemötet diskuterades också vaccinationsprinciper för personal som jobbar på äldreboendet och daghemmet med anledning av den nya lagen om smittsamma sjukdomar. Kommunstyrelsen anser att rättsläget är oklart och därför bordlades frågan så att kommundirektören kan utreda vad som gäller inför nästa möte.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »