Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 17 november, 2023 - 14:12Uppdaterad: fredag, 17 november, 2023 - 15:48

Oförändrade skatter i Jomala

Det blir oförändrade skatter för kommuninvånare i Jomala det kommande året, det beslutet tog fullmäktige på sitt senaste möte. 

Det betyder att Jomala fortsättningsvis har den lägsta inkomstskattesatsen i landskapet med 16,5 procent. 

För stadigvarande bostad och allmännyttiga samfund tas ingen fastighetsskatt ut, den allmänna fastighetsskatten är 0,3 procent, för övriga bostadsbyggnader 0,9 procent, för obebyggda byggnadsplatser en procent och för vissa anläggningar, kraftverk, är det 0,4 procent. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »