Publicerad: lördag, 16 november, 2019 - 06:00Uppdaterad: måndag, 18 november, 2019 - 10:45

Oförändrad skatt i Lumparland

Inkomstskattesatsen blir oförändrad i Lumparland 2020, det beslöt kommunfullmäktige igår. Det betyder att Lumparland har kvar 19,50 procent i inkomstskatt.

När det gäller fastighetsskatten blev det en förändring och den gäller obebyggd byggplats som får en skatteprocent på 1. De övriga kvartstår enligt tidigare, 0,60 procent i allmän fastighetsskatt, 0 procent för stadigvarande bostad, 0,9 procent för övriga bostadsbyggnader och 0,60 procent för kraftverk.

Fullmäktige godkände även grundavtalet för KST, trots att Lumparland drabbas negativt.

- Proportionellt sett har vi en av de största ökningarna per invånare, totalt blir det cirka 100.000 euro mer än vad vi har kostnader för idag, säger kommundirektör Mattias Jansryd.