Publicerad: fredag, 9 november, 2018 - 12:33

Oförändrad skatt i Brändö

Brändö kommunfullmäktige klubbade skattesatserna i går och de blir oförändrade nästa år. Det innebär att inkomstskatten fortsättningsvis är 16,75 procent och den enda fastighetsskatt som Brändö upptar är för fritidsbostäder och den ligger på 0,9 procent.

På gårdagens möte beslöt man också att förlänga kommunens program för integration av inflyttade så att det fortsätter gälla under 2019-2021. Man klubbade också dokumentet ”Färdplan för ett hållbart Brändö”, och kommunfullmäktiges ordförande Jonny Karlström säger att man i samband med budgetarbetet för nästa år tar fram mer konkreta åtgärder för hur man kan göra kommunen mer hållbar.

Fullmäktige fastställde också höjda mötesarvoden för förtroendevalda i Brändö. Arvodena höjdes med 20 euro per möte.

Fler Nyheter

Peter Hellgren ny vd-ersättare vid Viking line

Vice vd Peter Hellgren blir vd-ersättare vid Viking line istället för Andreas Remmer , som lämnat bolaget. Det skriver Viking line i ett...

Finström sänker skatten

Finströms kommun sänker inkomskatten med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, det beslutade kommunfullmäktige igår.

Brist på praktikplatser stoppar sotarutbildning

Det blir ingen sotarutbildning vid Ålands yrkesgymnasium. Redan 2016 initierade landskapsregeringen en utredning vid Ålands yrkesgymnasium hur en sotarutbildning skulle ordnas. Något som man nu avskriver.

Centrumplanen är klar

Centrumplanen är klar, intervju med Sirkka Wegelius
Fler bostäder och affärslokaler, en strandboulevard i stället för Österleden samt ett parkeringshus ovanpå Select. Det är några av punkterna i Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förslag till delgeneralplan för centrum.

Föglö kommun stöder tunnel

Föglös kommunfullmäktige uttrycker stöd för en tunnel, det beslutades i fullmäktige igår.

Sju anbud på vägstation

Sju anbud har inkommit på Godby vägstation som Landskapet bjudit ut till försäljning via mäklare.

Påpekanden om gc-väg

Det har inkommit påpekanden till landskapsregeringen när det gäller det pågående bygget av en gång- och cykelbana mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Extra färjturer till kommunmöte på Kumlinge

På söndag arrangeras ett öppet möte om kommunindelningsutredningen på Kumlinge. För att de som bor på Enklinge ska kunna delta har landskapsregeringen beslutat om extra färjturer med ms Rosala II.

ÅAB och S-banken samarbetar kring fonder

Ålandsbanken inleder ett samarbete med företaget FIM som förvaltar S-Bankens fonder. Som ett led i samarbetet fusionerar man bland annat fonderna FIM Global och Ålandsbanken premium 100.