Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 17 mars, 2010 - 07:19Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Offentlighetslagen moderniseras

Ny teknik och nya krav på service och öppenhet kräver också förändringar i lagstiftningen. Landskapsregeringen har därför tillsatt en arbetsgrupp som innan årsskiftet ska komma med föreslag på ändringar i lagen om allmänna handlingars offentlighet. -Det nuvarande regelverket är 35 år gammalt och inte anpassat till den nya tekniken, säger landskapets förvaltningschef Arne Selander. Dessutom har utvecklingen när det gäller förväntningar på service och öppenhet sprungit ifrån lagstiftningen. Arbetsgruppen består av sakkunniga med förvaltningschefen som ordförande.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »