Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 6 oktober, 2022 - 12:52Uppdaterad: torsdag, 6 oktober, 2022 - 14:17
  • Det går ungegär 130 Jomalaelever i Strandnäs skola i Mariehamn.

Oense om skolkostnader

Jomala och Mariehamn är inte helt överens om hur samarbetsavtalet gällande skolgång och fritidshem ska se ut i framtiden.

I mitten av september skickade Mariehamn en förfrågan om ändring av samarbetsavtalet och hade ett förslag om att den rabatt som finns i dagens avtal ska avvecklas. Mariehamn föreslår att rabatten ska vara fem procent från och med 2023 mot tio procent som finns i det nuvarande avtalet. Efter 2023 ska rabatten minska med en procent per år tills den är borta. Tidigare fanns ett förslag om att rabatten avvecklas successivt från tio procent under åtta år för att vara helt borta 2030. Det senare förslaget vill Jomala ha, det svarar kommunstyrelsen bildningsnämnden i Mariehamn.

Det går ungefär 130 elever från Jomala i Strandnäs skola och Jomala betalar staden för dessa.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »