Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 10 april, 2024 - 11:45Uppdaterad: onsdag, 10 april, 2024 - 15:16
  • Om lagtinget röstar ja på fredag går ÅHS in för Cambios system Cosmic

Oenigt utskott säger ja till VIS-upphandlingen

Finans- och näringsutskottet anser att lagtinget ska godkänna landskapsregeringens budgetförslag och därmed den omdebatterade upphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem, VIS.  

I sitt betänkande skriver utskottet att man gjort en helhetsbedömning där man beaktat både risker och möjligheter, vilket resulterat i att man nu ger förslaget sitt godkännande. Man anser att ÅHS har ett akut behov av ett modernt vårdinformationssystem, och att nytt system kommer med många fördelar.  

Utskottet är ändå inte nöjd med hur upphandlingen har gått till. Man ifrågasätter varför man gick in i en konkurrenspräglad dialog med bara en part, något man beskriver som “affärsmässigt tveksamt”.  

“Enligt utskottet försvann stora delar av incitamenten och fördelarna med en konkurrenspräglad dialogform när endast en intressent klarade kvalificeringsprocessen. Utskottet anser att man kan ifrågasätta denna del i beslutsprocessen”, skriver utskottet. 

Det är inte ett enigt utskott som ger sitt godkännande till VIS-upphandlingen. Obunden samlings Andreas Kanborg har reserverat sig och föreslår att lagtinget ska rösta nej till landskapsregeringens budgetförslag. I reservationen skriver Kanborg att det är “otvivelaktigt” att ÅHS behöver ett nytt vårdinformationssystem och att en ny upphandling bör “i rask ordning genomföras på ett affärsmässigt sätt”.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »