Publicerad: torsdag, 25 januari, 2018 - 11:11

Obetalda vattenavgifter i Eckerö

Eckerö avskriver en fordran på drygt 12.000 euro för konkursdrabbade Krutbyn Ab:s vattenavgifter.

 I september noterades att kommunen inte fakturerat bolaget för vatten- och avloppsavgifter från år 2015 till och med våren 2017 då Lekland Åland Ab tog över verksamheten. Kommunens intäktsförluster beräknades då till drygt 25.000 euro. Enligt rekommendation av Finlands kommunförbund, som utrett ärendet, har kommunstyrelsen beslutat hålla samråde med nuvarande ägare som kan krävas på drygt hälften av beloppet medan andra hälften avskrivs.

Samtidigt planeras en utvidgad internkontroll av faktureringen för vatten- och avloppsavgifterna i Eckerö

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »