Publicerad: fredag, 18 januari, 2019 - 12:46Uppdaterad: fredag, 18 januari, 2019 - 13:38
  • Oasen boende- och vårdcentrum i Jomala. Arkivfoto: Owe Sjöblom.

Oasen vill skapa demenscentrum

Förbundsstyrelsen för Oasen boende- och vårdcenter i Jomala är intresserad av att skapa ett demenscentrum för personer med minnessjukdom.

Man har löst in fastigheten där Ålands hemgård ligger och där finns byggrätt som kunde utnyttjas. Nu frågar förbundsstyrelsen landskapsregeringen, kommunerna, kommunförbundet och demensföreningen om det finns ett intresse av att skapa ett gemensamt demenscentrum, och senast i april vill man ha svar på sin förfrågan.

Förbundsstyrelsen skriver att Oasen redan har demensavdelningar och kunnig personal. Man tycker också att omgivningarna passar då det finns en utemiljö där minnessjuka kan promenera och känna frihet utan att tappa bort sig eller skada sig.

Förbundsstyrelsen tycker att den satsning på demensvård som görs på Åland i dag är otillräcklig. Man hänvisar till statistik från Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) från 2009. Den säger att det år 2020 ska finnas 751 personer med medelsvår demens på Åland och att 428 av dem kommer behöva tillsyn dygnet runt. I dag finns 76 tillgängliga demensvårdplatser i landskapet, skriver Oasen, som menar att detta är för lite.