Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 april, 2020 - 07:55Uppdaterad: fredag, 3 april, 2020 - 10:51
  • "Stipendier kan beviljas till de vars arbete berörs på ett negativt sätt av coronavirusets utbredning", säger kulturchef Jan-Ole Lönnblad.

Nytt stöd för kulturlivet

Särskilda stipendier och understöd med anledning av coronavirusets inverkan på kulturlivet har inrättats av landskapsregeringen.

Stödet riktar sig till enskilda kulturarbetare, kulturföretagare och föreningar samt till organisationer som är hemmahörande och verksamma på Åland.

-Stipendier kan beviljas till de vars arbete berörs på ett negativt sätt av coronavirusets utbredning under perioden februari – juni. Det säger kulturchef Jan-Ole Lönnblad.

Enligt riktlinjerna kan personer i ordinarie anställningsförhållande inte beviljas bidrag. Inte heller de som får arbetslöshetsersättning eller ersättning under en permitteringsperiod kan få stipendier. 

-Vi vill främst tillmötesgå de som har sin huvudsakliga inkomst från kultur, men vi bedömer ansökningarna från fall till fall. Det säger Yvonne Törneroos som är kulturplanerare vid Ålands landskapsregering.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »