Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 3 juni, 2024 - 16:15Uppdaterad: måndag, 3 juni, 2024 - 16:15

Nytt råd ska underlätta samarbete mellan integrationsaktörer

Att öka valdeltagandet bland inflyttade och att utveckla arbetet med inkluderande insatser. Det är ett par av huvudpunkterna i landskapsregeringens integrationsfrämjande program för åren 2024–2027, som antogs i fredags.

Social-och hälsovårdsminister Arsim Zekaj (S) säger att Åland är ett samhälle med en etablerad grundtrygghet i form av till exempel en bra arbetsmarknad och välfungerande skolor, vilket ger goda förutsättningar för en välfungerande integration.  
–  Det krävs breda insatser från hela samhället och i det nya integrations-programmet ingår tillsättandet av ett integrationsråd för att underlätta samarbetet mellan olika myndigheter, kommunerna och tredje sektorn, säger Arsim Zekaj. 
Integrationsrådet ska även fungera som en rådgivande instans i arbete med att ta fram en ny lagstiftning och kunna ta initiativ för att utveckla integrationsarbetet på Åland. 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »