Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 4 december, 2023 - 16:49Uppdaterad: måndag, 4 december, 2023 - 17:09

Nytt EU-projekt med målet att stärka fiskerisektorn jobbar genom workshops med allmänheten

Det nya EU-projektet Empower us har som mål att stärka fiskerisektorn på Åland. Deltar i projektet gör fiskeribyrån vid Ålands landskapsregering och Naturresursinstitutet i Finland, LUKE.

Åland är ett av sex områden i Europa som är med i projektet. Tillsammans med lokalbefolkningen söker man efter lösningar på de verkliga problemen inom området genom att anordna olika workshops. Under projektets andra workshop presenterades fyra förslag som tagits fram genom intervjuer med ett tjugotal olika åländska aktörer. 

– Alla förslag väckte mycket debatt. Det verkar vara väldigt tydligt att man vill jobba framåt och göra någonting och man ser att de finns problem inom fiskerisektorn säger Viktor Eriksson från Ålands Landskapsregering 

De presenterade fyra förslagen på pilotprojekt, som efterfrågas och ska vara möjliga att genomföra är nyttjandeplaner över fiskeri inom projektområdet, effektivt skydd av lekområden, licensieringssystem för fiskeguider och turistföretagare samt att förbereda ett förslag till Unesco immateriellt kulturarv över det traditionella åländska fisket. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »