Publicerad: måndag, 20 januari, 2020 - 14:22Uppdaterad: måndag, 20 januari, 2020 - 18:07
  • Det finns i dagsläget 537 daghemsplatser i Mariehamn, men efterfrågan är hög och trycket stort. Foto: Emma Lindvall, ÅRTV

Nytt daghem planeras vid Strandnäs skola

Nu förordar socialnämnden i Mariehamn att ett nytt daghem byggs vid Strandnäs skola med fyra avdelningar och 66-75 platser.

Trycket på barnomsorgsplatser är i dagsläget hårt och det beror på hög efterfrågan på platser men också på att familjedagvården i eget hem avslutats samt att daghemmen Klintebo och Flaggskeppet har stängt.
Efterfrågan på platser är stor just i norra staden och under hösten 2019 har representanter från bildnings- social- och infrastruktursektorn gått igenom föruttsätningarna för att bygga ett nytt daghem vid Strandnäs skola och en möjlighet är att placera det vid de gamla lärarbostäderna. De har konstaterat att det finns goda förutsättningar för placering av ett daghem där och att daghemmet bör planeras gemensamt i samarbete mellan sektorerna.

Mariehamns stad har i dagsläget 10 daghem och 2 gruppfamiljedaghem med totalt 537 platser.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »