Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 7 oktober, 2021 - 13:43Uppdaterad: torsdag, 7 oktober, 2021 - 16:58
  • Nyfikenhet vad det som drev kvinnan att titta i patienters journaler. Genrebild

Nyfikenhet ledde till journalintrång

Drygt 1.400 journalintrång med 443 målsägande varav 43 yrkar på ersättning. Rättegången mot en tidigare anställd vid Ålands hälso- och sjukvård inleddes på torsdagen.

Åklagaren Peter Rikberg yrkar på straff med motiveringen att den åtalade kvinnan uppsåtligen brutit mot sin tjänsteplikt då hon utan en vårdsituation läst de målsägandes journaler och att detta har kränkt deras grundlagsskyddade rätt till privatliv. Gärningen har enligt åtalet ägt rum mellan 2013 och 2016.

Kvinnans rättsliga biträde Trond Hornseth framförde att försvaret yrkar på att delar av åtalet, de gärningar som är begångna före september 2015, är preskriberade. Preskriptionstiden för brott mot tjänsteplikten är fem år och den svarande delgavs åtalet i september ifjol. Detta motsatte sig åklagaren då han anser att man ska se gärningen som en helhet.

Men Trond Hornseth framförde även att hela åtalet om brott mot tjänsteplikt ändå bör förkastas då den åtalade saknar uppsåt och att ÅHS har brustit i sin handledning gällande hanteringen av personuppgifter. Kvinnan sa att hon visste om att man inte får läsa sina vänners och grannars journaler, men att hon inte hade någon aning om att det var brottsligt. Hon underströk att hon inte har brutit mot sin tystnadsplikt och att hon ber om ursäkt till alla som har påverkats.

-Det som har fått mig att göra det är nyfikenhet, det kommer jag inte ifrån, sa hon.

Rättegången fortsätter under fredagen med ett vittnesmål och slutpläderingar. Dom faller den 8 november.

Artikeln har uppdaterats.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »