Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 oktober, 2021 - 09:22Uppdaterad: tisdag, 26 oktober, 2021 - 15:00

Nya rekord för Ålandsbanken

Ålandsbanken presenterar i sin delårsrapport ett rörelseresultat på 39 miljoner euro för årets tre första kvartal, en ökning med 42 procent jämfört med samma period förra året.

Det är det högsta niomånadersresultatet någonsin.
Samtliga volymer har nått nya rekordnivåer, skriver banken i ett pressmeddelande och lyfter förvaltat kapital som ett exempel som växt med 36 procent till 8.922 miljoner euro. Inlåningen har ökat med elva procent till 3.836 miljoner euro och utlåningen till 4.591 miljoner euro, en ökning med nio procent.

Ålandsbanken meddelar också att man uppdaterar sina långsiktiga finansiella mål, bland annat ska utdelningsandelen öka från tidigare 50 till 60 procent, eller högre, av årets vinst och avkastningen på eget kapital efter skatt ska överstiga 15 procent,en ökning med fem procentenheter från tidigare.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »