Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 10 februari, 2010 - 11:21Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:23

Nya herdar på Åland

Bertil Eriksson har av domkapitlet förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling fram till sista maj. I dag är han församlingspastor i Brändö-Kumlinge.Sirkka Liisa Enqvist har förordnats att från 1 mars till och med sista april sköta kyrkoherdetjänsten i Hammarland, vars nuvarande kyrkoherde Gunnevi Styrström från 1 mars blir kaplan i Mariehamns församling.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »