Publicerad: torsdag, 24 september, 2020 - 14:34Uppdaterad: torsdag, 24 september, 2020 - 15:20
  • Gränsrestriktionerna blir tuffare från och med måndag. Foto Felicia Bredebberg

Nya gränsrestriktioner klubbades i dag

Resor från bland annat Sverige, Norge och Estland till Finland begränsas åter från och med måndagen den 28 september.

Ålands radio har redan berättat om begränsningarna, men i dag klubbade riksregeringen ärendet. Orsaken är att antalet smittade ökat i de aktuella länderna och överstiger 25 smittade per 100.000 invånare under de två senaste veckorna. Återresor, transitresor, arbetsresor och resor av nödvändiga skäl är tillåtna, men man rekommenderas att hålla sig i frivillig karantän under 14 dygn. Från och med den 1 oktober kan man förkorta karantänen genom två frivilliga coronatester.

Från och med 1 oktober är arbetsresor tillåtna mellan Finland och Sverige och Finland och Estland utan karantän eller testning.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »