Publicerad: fredag, 27 mars, 2020 - 16:56Uppdaterad: fredag, 27 mars, 2020 - 17:04

Nya direktiv för patienter och besökare till sjukhuset

ÅHS har uppdaterat sina riktlinjer för patienter och besökare till sjukhuset.

Sedan tidigare ska alla besök till hälsocentralen tidsbokas och riskgrupper bokas endast in om det är absolut nödvändigt. Numret till sjukvårdsupplysningen är 538 500 och numret till coronatelefonen är 535 313.

Sjukhuset har även antagit ett antal nya direktiv:

- Från och med 28.3 kommer alla patienter med förkylningssymtom att slussas till coronamottagningen för att skydda övriga patienter och personal

- På coronamottagningen bär all personal skyddskläder. Läkare och sjukskötare arbetar i par

- Endast nödvändiga besök bokas in, de flesta klarar sig med egenvård

- Väntetider undviks och patienter tas in en i taget

- Akuten kommer fortsättningsvis vara låst, första kontakt tas alltid via telefon på numret 535 001

- Personalen på akuten kommer att bära skyddskläder

- Det råder besöksförbud på akuten. Undantag är anhöriga till barnpatienter eller anhöriga som behöver vara delaktiga i omvårdnaden

- Från och med nästa vecka kommer även besökare till akuten att tas emot i ett uppvärmt tält utanför kliniken. Sjukvårdspersonal gör en bedömning av vilken vidare vård som behövs

OBS! Vid brådskande ärenden som bröstsmärtor, andningssvårigheter med mera så ringer man alltid det allmänna nödnumret 112!