Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 14 september, 2023 - 13:32Uppdaterad: torsdag, 14 september, 2023 - 13:32
  • Till vänster: Timo Paara, granskare/ underrätternas övervakare Åbo hovrätt Till höger hovrättspresident Pekka Määttä

Nya datasystem och långa handläggningstider utmaningar för tingsrätten

Ålands tingsrätt tampas med samma bekymmer som landets övriga tingsrätter där nya datasystem för personalen och långa handläggningstider för ärenden är de största utmaningarna.

Det berättar hovrättspresident Pekka Määttä från Åbo hovrätt som den här veckan granskar Ålands tingsrätt. Enligt lag ska hovrätten granska de fyra tingsrätter som hör till hovrättens domkrets. Granskningen sker vartannat år och i år är det Ålands tingsrätts tur.  
I granskningen talar hovsrättspresidenten och granskaren Timo Paara med personalen på tingsrätten och man ser också på statistik för handläggningstider.  
–  I samtalen med personalen har det hittills inte varit några överraskningar, säger Pekka Määttä. Det personalen på Ålands tingsrätt finner utmanade är nya datasystem som tagits i bruk där ärenden hanteras elektroniskt. Dessa utmaningar är något man ser hos personalen på tingsrätter över hela landet, säger Määttä. Även handläggningstiderna för ärenden är en utmaning på Åland, liksom i hela landet. Handläggningstiderna är överlag för långa i hela landet, förklarar Pekka Määttä, det är en eftersläpning sedan pandemin.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »