Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 2 juni, 2021 - 13:26Uppdaterad: onsdag, 2 juni, 2021 - 17:17
  • LR:s tunnelkommitté ska ha sitt delbetänkande klart under sommaren. Genrebild: Pixabay

Ny tunnelundersökning kan bli aktuell

- En kompletterande, slutgiltig geologisk undersökning av berggrunden mellan Svinö och Degerby är nästa steg i arbetet med att förverkliga en tunnel till Föglö.
Det säger Hasse Holmström på FS Links Ab.

Ett av Finlands största byggbolag, YIT, har lovat bryggfinansiera undersökningarna för Ålands landskapsregering, under en viss tid. Kostnaderna beräknas bli högst 400.000 euro. Dessa kostnader skulle i så fall i ett senare skede betalas av landskapsregeringen.

FS Links Ab har skickat in en förfrågan till landskapsregeringen om huruvida det finns lagliga möjligheter att säga ja till erbjudandet om bryggfinasiering av tunnelundersökningen, utan upphandling. Hasse Holmström anser att landskapet kan direktupphandla arbetet. Om landskapsregeringen ger klartecken kan undersökningen starta under sommaren.

Infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) säger att erbjudandet om bryggfinansiering är att betrakta som en offert, eftersom arbetet i ett senare skede ska betalas av landskapet. Enligt honom handlar det om en så stor summa att arbetet måste upphandlas.

- Man kan inte ingå avtal som omfattar offentliga medel utan att kostnaderna finns upptagna i budgeten. Landskapsregeringens tunnelkommitté arbetar vidare med projektet och beräknas vara klara med sitt delbetänkande under sommaren. Det säger Christian Wikström.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »